บทความยอดฮิต


"ความเชื่อ 30 อย่าง"
"ความเชื่อ 30 อย่าง"ไปสัมมนาเมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ความรู้เพิ่มขึ้น แถมได้การบ้านมา 21 วัน ลองเป็นนักเรียนอีกรอบน่าจะสนุกดี โค๊ชให้การบ้านมา 3ข้อ คูณ 10ข้อย่อย จ...


"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"
"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"


ผมมีแนวคิดแบบนี้ครับ ร้านค้าหรือบริษัทที่บริการเกินร้อยสมควรอย่างยิ่งที่จะดำรงอยู่ในสังคมไทย ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะผมเจอบริการมาท...


#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#
#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#


"ความลับ 3 อย่างที่ HR ไม่กล้าบอก"

คุณเคยเข้าสัมภาษณ์งานไหมครับ?
ตื่นเต้นไหมครับ?
รู้สึกเหมือนไปของานเขาทำหรือเปล่าครับ?
รู้สึกกลัวว่าเราจะเร...

จากใจผู้รับบริการ

บริษัทที่ไว้ใจเรา 
1

2

3

4

5

ข้อมูลทั่วไป ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถทางภาษาและอื่นๆ
* คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลแอ็คเคาท์และข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อผู้ใช้ : *
ท่านควรใช้เป็น Email Address ของท่าน เพราะไม่มี Email ใดในโลกนี้ซ้ำกันได้
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *
  * กรุณาห้ามลืม ชื่อผู้ใช้ กับ รหัสผ่าน
อีเมล์ : *

ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก เชื้อชาติ สัญชาติ)

ชื่อจริง : * นามสกุลจริง :*
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
อำเภอ/ เขต : * จังหวัด :* รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ :* โทรศัพท์มือถือ : *
แฟกซ์ :
วันเกิด : *     อายุ : * ปี  
เพศ : * ชาย หญิง    
ส่วนสูง : * cm    น้ำหนัก : * kg
สัญชาติ : * ไทย อื่น :    
ศาสนา : *    
สถานะสมรส : * โสด แต่งงานแล้ว หย่า
สถานภาพทางทหาร : *    ลักษณะงานที่ต้องการ : *
เว็บไซต์ส่วนตัว(ถ้ามี) : เช่น
ระดับการศึกษาสูงสุด : *
สถาบันที่จบ : *
thejobsandtraining.com ขออภัยไม่สามารถลงชื่อสถาบันการศึกษาได้ครบทั้งหมด เนื่องจากมีจำนวนมาก กรุณาเลือกจากรายการที่ไกล้เคียงครับ
คณะ/สาขา/ภาควิชาที่จบ : *
สาขาวิชาชีพที่จบ : *
ระบุสาขาวิชาชีพที่ท่านสนใจสมัครงาน ข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในบริการอื่น ๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
แนวอาชีพสำหรับเลือก : เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าการเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ขาย เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประมาณราคา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center นักลงทุนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก ทนายความ นิติกร นักกฏหมาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เจ้าหน้าที่โฆษณา วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรสนาม วิศวกรโครงการ วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรเครื่องมือวัด วิศวกร อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรสำรวจ วิศวกรยานยนต์ ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง ช่างประปา ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ครู/อาจารย์๋ บรรณาธิการ ช่างภาพ ช่างตัดต่อ นักเขียน นักแปล แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักคอมพิวเตอร์ IT Support โปรแกรมเมอร์ เว็บโปรแกรมเมอร์ เว็บดีไซน์เนอร์ เจ้าหน้าที่กราฟิคดีไซน์ เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่ประมง เจ้าหน้าที่ปศุศัตว์ นักเคมี เจ้าหน้าที่เขียนแบบ เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่อบรม เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝึกหัด ช่างก่อสร้าง โฟร์แมน นักข่าว นักธรณีวิทยา สถาปนิก นักเศรษฐศาสตร์ นักบิน สจ๊วต แอร์โฮสเตส บรรณารักษ์ พนักงานต้อนรับ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ นักบริหาร เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ประมาณการ Q.C. R&D ล่าม มัคคุเทศน์ นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักชีววิทยา นักโภชนาการ สัตวแพทย์ พนักงานสินเชื่อ ภูมิสถาปนิก มัณฑนากร Supervisor Manager Assistance Manager IT Support พนักงานประจำร้าน ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน พนักงานสินเชื่อ พนักงานเร่งรัดหนี้สิน Database Administrator เจ้าหน้าที่ติดต่อต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน #1 : * เช่น พนักงานบัญชี เป็นต้น
ตำแหน่งงาน #2 : * เช่น พนักงานธุรการ เป็นต้น
ตำแหน่งงาน #3 : * เช่น พนักงานขาย เป็นต้น
 พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #1 : *
 พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #2 : *
สามารถเริ่มงานได้ : *
เงินเดือนที่ต้องการ : *
ประสบการณ์ทั้งหมด : *
ต้องการทำงานในประเทศ : * เช่น ไทย, มาเลย์ , สิงคโปร์, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พม่า
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 
  ยืนยัน ฉันต้องการฝากประวัติเพื่อหางานทำ และ ยินดีกรอกข้อมูลให้ครบทุกหน้า