บทความยอดฮิต


"ความเชื่อ 30 อย่าง"
"ความเชื่อ 30 อย่าง"ไปสัมมนาเมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ความรู้เพิ่มขึ้น แถมได้การบ้านมา 21 วัน ลองเป็นนักเรียนอีกรอบน่าจะสนุกดี โค๊ชให้การบ้านมา 3ข้อ คูณ 10ข้อย่อย จ...


"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"
"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"


ผมมีแนวคิดแบบนี้ครับ ร้านค้าหรือบริษัทที่บริการเกินร้อยสมควรอย่างยิ่งที่จะดำรงอยู่ในสังคมไทย ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะผมเจอบริการมาท...


#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#
#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#


"ความลับ 3 อย่างที่ HR ไม่กล้าบอก"

คุณเคยเข้าสัมภาษณ์งานไหมครับ?
ตื่นเต้นไหมครับ?
รู้สึกเหมือนไปของานเขาทำหรือเปล่าครับ?
รู้สึกกลัวว่าเราจะเร...

จากใจผู้รับบริการ

บริษัทที่ไว้ใจเราข้อมูลส่วนบุคคล

พิมพ์ผู้สมัครท่านนี้
ชื่อ-นามสกุล :

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

ไม่มีรูปถ่าย
ที่อยู่ปัจจุบัน : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxxxx  
วันเกิด : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  อายุ : xxxxxxxxxxxx ปี
เพศ : ชาย  สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : xxxxxxxxxxxx cm น้ำหนัก : xxxxxxxxxxxx kg
สัญชาติ : ไทย ศาสนา :
สถานภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
อีเมล์ : xxxxxxxxxxxx
 เว็บไซต์ส่วนตัว : xxxxxxxxxxxx
สถานะปัจจุบัน : ว่างงาน
สามารถเริ่มงานได้ : ทันที
ต้องการทำงานในประเทศ :

ตำแหน่งงานที่สนใจ

 
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี  
สาขาวิชาชีพ : ฝ่ายผลิต / ควบคุม - ประกันคุณภาพ / โรงงาน  
ตำแหน่งงาน : Lean Manager, Process Improvement Manager, Production Engineering Manager  
เงินเดือนที่ต้องการ : 70,000 บาท  
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ  
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #1 : กรุงเทพและปริมณฑล  
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #2 : ภาคตะวันออก  
ประสบการณ์ทั้งหมด : 8 ปี ขึ้นไป  

ประวัติการศึกษา

 
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  
คณะวิชา : วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ  
ปีที่จบ : 2551  
เกรดเฉลี่ย : 2.57  
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  
ระดับการศึกษา : ม.6  
คณะวิชา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ปีที่จบ : 2546  
เกรดเฉลี่ย : 3.70  
ชื่อสถานศึกษา :  
ระดับการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา  
คณะวิชา :  
สาขาวิชา :  
ปีที่จบ : 2558  
เกรดเฉลี่ย :  

ประวัติการทำงาน

 
ระยะเวลา : -  
ชื่อบริษัท : สแตนเล่ย์ แบล็คแอนด์เดกเกอร์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตเครื่องมือช่างขนาดเล็ก  
ตำแหน่ง : Lean Engineer  
เงินเดือน : 45000  
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : 1. Conduct Lean culture for every sections of organization - Lead and drive Kaizen activities with shop floor groups and Lean office - Lead and drive 5S and safety activities in shop floor and office areas 2. Lead and drive Lean improvement projects for Value Stream Management with cross functional teams for supporting the company’s KPIs - Delivery issues by time study/line balancing and 7 wastes/bottle neck process - Quality issues by problem solving and Poka-Yoke - Inventory management (RM/WIP/FG) by pull system/Kanban and SMED 3. Educate Lean knowledge for the concerned people - Lean principle for shop floor operators - Lean tools for foreman - Value Stream Management for engineers and supervisors 4. Implement Overall Equipment Effectiveness (OEE) system - Create the calculating method and data collection plan - Communicate to all concerned people - Monitor, analyze, plan and improve processes and machines  
บุคคลอ้างอิง :  
ระยะเวลา : -  
ชื่อบริษัท : เฟ้ลป์ส ดอดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตสายไฟฟ้า  
ตำแหน่ง : Process Engineer  
เงินเดือน : 29500  
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : 1. Cost reduction - Reduce and control the cost of materials over-usage - Reduce and control the cost of material scrap 2. Line efficiency improvement - Increase machine speed by trial run and adjust process parameters - Reduce machines downtime by SMED and AM principles - Improve quality issues by Problem Solving principle 3. Prepare new model, new material or new method for the commercial run - Trial run, create the standards and communicate to all concerned people 4. Implement 5S and Safety systems for the working areas - Lead and follow up all 5S and Safety activities and improvement projects  
บุคคลอ้างอิง : คุณสราวุธ เยาวรัตน์ Plant Engineering Manager 0925514646  
ระยะเวลา : -  
ชื่อบริษัท : แพนเอเซีย ฟุตแวร์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตรองเท้าและกระเป๋า  
ตำแหน่ง : Manufacturing Improvement Engineer  
เงินเดือน : 18000  
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : 1. Implement Lean manufacturing system at pilot plant and satellite footwear factories - Lead, support and follow up Lean activities such as line balancing, pull system, problem solving, TPM system planning and continuous improvement activities. 2. Production capacity planning and routing cost summary - Time study and create line balancing by concerning customer demand manpower, cycle times and other resources 3. Line efficiency improvement - Lead, support and follow up Kaizen activity to improve and control delivery issues and quality issues  
บุคคลอ้างอิง : คุณศรวนีย์ ศรีแก้ว Managing Director 0888397569  

ประวัติการฝึกอบรม

 
ระยะเวลา : 2558-2558  
สถาบันอบรม : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  
หลักสูตร : Lean Master  
ระยะเวลา : 2557-2557  
สถาบันอบรม : บริษัทบิซิเนส อัลลายแอนซ์  
หลักสูตร : Leadership Excellent  
ระยะเวลา : 2556-2556  
สถาบันอบรม : บริษัทเจนเนอรอล เคเบิ้ล นิวซีแลนด์  
หลักสูตร : Lean Six Sigma - Green Belt  

ความสามารถพิเศษ

 
ความสามารถทางภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
อังกฤษ ดี ดี ดี
ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี
 
ความสามารถอื่นๆ : 1. Microsoft Office Program 2. Minitab Program  
พิมพ์ดีด : ไทย  50 คำ/นาที , อังกฤษ  30 คำ/นาที  
ความสามารถ/ใบขับขี่ : รถยนต์ , รถมอเตอร์ไซต์  
เป็นเจ้าของรถ: ,  
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : xxxxxxxxxxxx