บทความยอดฮิต


"ความเชื่อ 30 อย่าง"
"ความเชื่อ 30 อย่าง"ไปสัมมนาเมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ความรู้เพิ่มขึ้น แถมได้การบ้านมา 21 วัน ลองเป็นนักเรียนอีกรอบน่าจะสนุกดี โค๊ชให้การบ้านมา 3ข้อ คูณ 10ข้อย่อย จ...


"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"
"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"


ผมมีแนวคิดแบบนี้ครับ ร้านค้าหรือบริษัทที่บริการเกินร้อยสมควรอย่างยิ่งที่จะดำรงอยู่ในสังคมไทย ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะผมเจอบริการมาท...


#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#
#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#


"ความลับ 3 อย่างที่ HR ไม่กล้าบอก"

คุณเคยเข้าสัมภาษณ์งานไหมครับ?
ตื่นเต้นไหมครับ?
รู้สึกเหมือนไปของานเขาทำหรือเปล่าครับ?
รู้สึกกลัวว่าเราจะเร...

จากใจผู้รับบริการ

บริษัทที่ไว้ใจเราข้อมูลส่วนบุคคล

พิมพ์ผู้สมัครท่านนี้
ชื่อ-นามสกุล :

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

ไม่มีรูปถ่าย
ที่อยู่ปัจจุบัน : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxxxx  
วันเกิด : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  อายุ : xxxxxxxxxxxx ปี
เพศ : หญิง  สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : xxxxxxxxxxxx cm น้ำหนัก : xxxxxxxxxxxx kg
สัญชาติ : ไทย ศาสนา :
สถานภาพทางทหาร : เป็นสุภาพสตรี
อีเมล์ : xxxxxxxxxxxx
 เว็บไซต์ส่วนตัว : xxxxxxxxxxxx
สถานะปัจจุบัน : ว่างงาน
สามารถเริ่มงานได้ : ภายใน 1 เดือน
ต้องการทำงานในประเทศ :

ตำแหน่งงานที่สนใจ

 
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี  
สาขาวิชาชีพ : ธุรการ / คีย์ข้อมูล  
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่กฎหมาย, พนักงานบริหารงานบุคคล  
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท  
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ  
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #1 : กรุงเทพและปริมณฑล  
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #2 : กรุงเทพและปริมณฑล  
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี ขึ้นไป  

ประวัติการศึกษา

 
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  
คณะวิชา : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวิชา : นิติศาสตร์  
ปีที่จบ : 2555  
เกรดเฉลี่ย : 3.68  
ชื่อสถานศึกษา :  
ระดับการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา  
คณะวิชา :  
สาขาวิชา :  
ปีที่จบ : 2558  
เกรดเฉลี่ย :  
ชื่อสถานศึกษา :  
ระดับการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา  
คณะวิชา :  
สาขาวิชา :  
ปีที่จบ : 2558  
เกรดเฉลี่ย :  

ประวัติการทำงาน

 
ระยะเวลา : -  
ชื่อบริษัท : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านคา  
ประเภทธุรกิจ : หน่วยงานราชการ  
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ  
เงินเดือน : 7.940  
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : งานธุรการทั่วไป เอกสาร ติดต่อประสานงาน  
บุคคลอ้างอิง :  

ประวัติการฝึกอบรม

 

ความสามารถพิเศษ

 
ความสามารถทางภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดี ดีมาก ดี
ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี
 
ความสามารถอื่นๆ :  
พิมพ์ดีด : ไทย  25 คำ/นาที , อังกฤษ   คำ/นาที  
ความสามารถ/ใบขับขี่ : รถยนต์ , รถมอเตอร์ไซต์  
เป็นเจ้าของรถ: ,  
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : xxxxxxxxxxxx