บทความยอดฮิต


"ความเชื่อ 30 อย่าง"
"ความเชื่อ 30 อย่าง"ไปสัมมนาเมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ความรู้เพิ่มขึ้น แถมได้การบ้านมา 21 วัน ลองเป็นนักเรียนอีกรอบน่าจะสนุกดี โค๊ชให้การบ้านมา 3ข้อ คูณ 10ข้อย่อย จ...


"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"
"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"


ผมมีแนวคิดแบบนี้ครับ ร้านค้าหรือบริษัทที่บริการเกินร้อยสมควรอย่างยิ่งที่จะดำรงอยู่ในสังคมไทย ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะผมเจอบริการมาท...


#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#
#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#


"ความลับ 3 อย่างที่ HR ไม่กล้าบอก"

คุณเคยเข้าสัมภาษณ์งานไหมครับ?
ตื่นเต้นไหมครับ?
รู้สึกเหมือนไปของานเขาทำหรือเปล่าครับ?
รู้สึกกลัวว่าเราจะเร...

จากใจผู้รับบริการ

บริษัทที่ไว้ใจเราข้อมูลส่วนบุคคล

พิมพ์ผู้สมัครท่านนี้
ชื่อ-นามสกุล :

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

ไม่มีรูปถ่าย
ที่อยู่ปัจจุบัน : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxxxx  
วันเกิด : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  อายุ : xxxxxxxxxxxx ปี
เพศ : หญิง  สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : xxxxxxxxxxxx cm น้ำหนัก : xxxxxxxxxxxx kg
สัญชาติ : ไทย ศาสนา :
สถานภาพทางทหาร : เป็นสุภาพสตรี
อีเมล์ : xxxxxxxxxxxx
 เว็บไซต์ส่วนตัว : xxxxxxxxxxxx
สถานะปัจจุบัน : ว่างงาน
สามารถเริ่มงานได้ : ทันที
ต้องการทำงานในประเทศ :

ตำแหน่งงานที่สนใจ

 
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี  
สาขาวิชาชีพ : วิศวกรรมเคมี / ปิโตรเคมี / พอลิเมอร์  
ตำแหน่งงาน : QC/QA, Chemical Engineering, Engineering  
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท  
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ  
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #1 : ภาคกลาง  
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #2 : ภาคตะวันออก  
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี ขึ้นไป  

ประวัติการศึกษา

 
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  
คณะวิชา : วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ  
ปีที่จบ : 2554  
เกรดเฉลี่ย : 2.43  
ชื่อสถานศึกษา : โรงดรียนภูเขียว  
ระดับการศึกษา : ม.6  
คณะวิชา : วิทย์-คณิต  
สาขาวิชา :  
ปีที่จบ : 2550  
เกรดเฉลี่ย : 3.45  
ชื่อสถานศึกษา :  
ระดับการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา  
คณะวิชา :  
สาขาวิชา :  
ปีที่จบ : 2558  
เกรดเฉลี่ย :  

ประวัติการทำงาน

 
ระยะเวลา : -  
ชื่อบริษัท : บริษัท เจี่ยฮงเยลโลพลาส จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : พลาสติก  
ตำแหน่ง : วิศวกร QC  
เงินเดือน : 22,000++  
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : 1.จัดทำรายงานและนำเสนอปัญหาสิ่งผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชาตามมาตรฐานที่กำหนด 2.สรุปและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 3.กำหนดและจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ, การทดสอบและ Work Instruction 4.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ Raw Material เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กำหนด 5.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดและลูกค้า 6.กำหนดสเป็คข้อมูลของผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 7.ดูแลและควบคุมการตรวจสอบงาน ตรวจรับภายนอก, ตรวจสอบงานระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ ให้เป็นไปตามที่กำหนด 8.อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กำหนด 9.กำหนดและจัดทำมาตราฐานการตรวจสอบ, การทดสอบและ QC Process Chart 10.จัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปี 11.ดูแลและควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามแผน 12.ดูแลการทดสอบผลิตภัณฑ์ใน Order และผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
บุคคลอ้างอิง :  

ประวัติการฝึกอบรม

 
ระยะเวลา : 2556-2556  
สถาบันอบรม : บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุทธยา จำกัด  
หลักสูตร : การบริหารจัดการเครื่องมือวัด ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008  
ระยะเวลา : 2557-2557  
สถาบันอบรม : กลุ่มบริษัทเนเจอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัด  
หลักสูตร : การทำ Internal Audit ระบบ GMP/HACCP/ISO9001:2008  
ระยะเวลา : 2554-2554  
สถาบันอบรม : NPC Safety and Environmental Service CO.,LTD.  
หลักสูตร : ISO:14001:2008 Implementation and Internal Audit.  

ความสามารถพิเศษ

 
ความสามารถทางภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี
ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี
 
ความสามารถอื่นๆ : สามารถใช้เครื่องวัดขนาดโมเลกุลได้ HPLC สามารถใช้เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนทั้งหมดได้ TOC สามารถใช้เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงได้ UV สามารถใช้เครื่อง Tensile และเครื่อง Profile projector ได้ สามารถใช้อุปกรณ์สำหรับห้องแลปได้  
พิมพ์ดีด : ไทย  50 คำ/นาที , อังกฤษ  50 คำ/นาที  
ความสามารถ/ใบขับขี่ : รถยนต์ , รถมอเตอร์ไซต์  
เป็นเจ้าของรถ: , รถมอเตอร์ไซต์  
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : xxxxxxxxxxxx