บทความยอดฮิต


"ความเชื่อ 30 อย่าง"
"ความเชื่อ 30 อย่าง"ไปสัมมนาเมื่อเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ความรู้เพิ่มขึ้น แถมได้การบ้านมา 21 วัน ลองเป็นนักเรียนอีกรอบน่าจะสนุกดี โค๊ชให้การบ้านมา 3ข้อ คูณ 10ข้อย่อย จ...


"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"
"ลูกค้าคือต้นทุน ทุนหมดเจ๊ง"


ผมมีแนวคิดแบบนี้ครับ ร้านค้าหรือบริษัทที่บริการเกินร้อยสมควรอย่างยิ่งที่จะดำรงอยู่ในสังคมไทย ที่ผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะผมเจอบริการมาท...


#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#
#รู้ทัน HR ค่าตัว UP !!#


"ความลับ 3 อย่างที่ HR ไม่กล้าบอก"

คุณเคยเข้าสัมภาษณ์งานไหมครับ?
ตื่นเต้นไหมครับ?
รู้สึกเหมือนไปของานเขาทำหรือเปล่าครับ?
รู้สึกกลัวว่าเราจะเร...

จากใจผู้รับบริการ

บริษัทที่ไว้ใจเราข้อมูลส่วนบุคคล

พิมพ์ผู้สมัครท่านนี้
ชื่อ-นามสกุล :

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

ไม่มีรูปถ่าย
ที่อยู่ปัจจุบัน : xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxx โทรศัพท์ : xxxxxxxxxxxx  
วันเกิด : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  อายุ : xxxxxxxxxxxx ปี
เพศ : หญิง  สถานะสมรส : แต่งงานแล้ว
ส่วนสูง : xxxxxxxxxxxx cm น้ำหนัก : xxxxxxxxxxxx kg
สัญชาติ : ไทย ศาสนา :
สถานภาพทางทหาร : เป็นสุภาพสตรี
อีเมล์ : xxxxxxxxxxxx
 เว็บไซต์ส่วนตัว : xxxxxxxxxxxx
สถานะปัจจุบัน : ว่างงาน
สามารถเริ่มงานได้ : ภายใน 2 สัปดาห์
ต้องการทำงานในประเทศ :

ตำแหน่งงานที่สนใจ

 
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา  
สาขาวิชาชีพ : ธุรการ / คีย์ข้อมูล  
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์, เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส  
เงินเดือนที่ต้องการ : 28,000 บาท  
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ  
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #1 : กรุงเทพและปริมณฑล  
พื้นที่ที่ต้องการทำงาน #2 : กรุงเทพและปริมณฑล  
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี ขึ้นไป  

ประวัติการศึกษา

 
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท  
คณะวิชา : บริหารธุรกิจ  
สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป  
ปีที่จบ : 2556  
เกรดเฉลี่ย : 3.07  
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  
คณะวิชา : เกษตรศาสตร์  
สาขาวิชา : พืชสวน  
ปีที่จบ : 2548  
เกรดเฉลี่ย : 2.94  
ชื่อสถานศึกษา :  
ระดับการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา  
คณะวิชา :  
สาขาวิชา :  
ปีที่จบ : 2558  
เกรดเฉลี่ย :  

ประวัติการทำงาน

 
ระยะเวลา : -  
ชื่อบริษัท : โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจัดจำหน่ายก๊อกน้ำ  
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์  
เงินเดือน : 24.000  
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : - รับผิดชอบงานด้านบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ - ใช้โปรแกรมเงินเดือน B Plus  
บุคคลอ้างอิง :  
ระยะเวลา : -  
ชื่อบริษัท : โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค จำกัด  
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านสปา ห้องประชุมและจัดเลี้ยง สนามกอล์ฟ  
ตำแหน่ง : HR Supervisor  
เงินเดือน : 19.000  
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน : - รับผิดชอบงานด้าน Pay Roll ส่งสำนักงานใหญ่ - ตรวจสอบ Time Attendant - ดูแลและรับผิดชอบงานแผนกแม่บ้าน - ตรวจแรงงานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
บุคคลอ้างอิง :  

ประวัติการฝึกอบรม

 
ระยะเวลา : 2558-2558  
สถาบันอบรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
หลักสูตร : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่  

ความสามารถพิเศษ

 
ความสามารถทางภาษา :
ภาษา พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี
ไม่ดี ไม่ดี ไม่ดี
 
ความสามารถอื่นๆ : - MS Office - Program B Plus  
พิมพ์ดีด : ไทย  40 คำ/นาที , อังกฤษ  35 คำ/นาที  
ความสามารถ/ใบขับขี่ : รถยนต์ ,  
เป็นเจ้าของรถ: ,  
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ : xxxxxxxxxxxx